Olga Gilbert nojaa vehreässä ympäristössä sillankaiteeseen ja hymyilee avoimesti ja kuuntelevasti

Olga Gilbert

Tervetuloa kotisivuilleni! Olen yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri, monikulttuurisen uusperheen äiti ja Vantaan kaupunginvaltuuston varajäsen. Toimin Vantaan lääkäreiden luottamusmiehenä ja olen ehdolla Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa 21.9.-25.10.21.

Terveyskeskuslääkärin työ on mielekästä, mutta vain pieni osa sairauksien ehkäisyä ja terveyden edistämästä tapahtuu terveydenhuollon sisällä. Poliitikkona haluankin parantaa eri ikäisten ja -taustaisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Teen töitä sen eteen, että terveys- ja hyvinvointivaikutukset huomioitaisiin kaikessa päätöksenteossa tutkittuun tietoon perustuen.

Luonnon- ja ympäristönsuojelu, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat ihmistenkin hyvinvoinnin perusta, jonka pohjalta voimme rakentaa kestävän tavan elää yhteisellä
maapallollamme sekä koti- Suomessa.

Kuntatasolla terveyden edistäminen käy esimerkiksi lähiluonnon ja arkiliikunnan, kulttuuritarjonnan, taiteen ja musiikin kautta. Joukkoruokailuissa terveellisyys ja ekologisuus kulkevat käsi kädessä.

Terveyseroja kaventavat yhdenvertaiset palvelut ja ennaltaehkäisee esimerkiksi kaupunkisuunnittelun kautta tapahtuva syrjäytymisen ehkäisy, kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä ongelmien varhainen ratkaisu mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tarjoamalla oikea-aikaisesti matalankynnyksen palveluja saadaan myös kustannukset pysymään kurissa.

 

 

 

 

 

309 kertaa kiitos!

Aloitan elokuussa työn Vihreässä valtuustoryhmässä varavaltuutettuna.